Nadejście FinTechów zrewolucjonizowało tradycyjny sektor finansowy poprzez integrację najnowocześniejszej technologii w celu poprawy i automatyzacji usług finansowych. Napędzane wzrostem użytkowania internetu, urządzeń mobilnych i przejściem w kierunku zdygitalizowanego świata innowacje FinTech zmieniają sposób, w jaki przeprowadzamy transakcje, oszczędzamy, inwestujemy i ubezpieczamy się. Jednakże, pomimo tego, że prezentuje on wiele możliwości, branża FinTech stoi w obliczu znaczących ryzyk, które często stawiają wyzwania.

Te wyzwania, będące połączeniem ryzyka technologicznego, zgodności oraz operacyjnego, są integralną częścią pakietu podczas przesuwania granic innowacji finansowej. Stanowią one potencjalne przeszkody dla dalszego rozwoju i sukcesu branży FinTech. W tym kontekście zrozumienie i ograniczenie tych ryzyk stało się coraz bardziej ważne.

Niniejszy artykuł zagłębia się w trzy główne ryzyka każdego FinTech – ryzyko cybernetyczne, związane z regulacjami i zgodnością, oraz ryzyko operacyjne – szczegółowo opisując zagrożenia, jakie stwarzają oraz sugerując środki zaradcze, aby zapewnić bezproblemową i bezpieczną usługę FinTech.

Dlaczego warto o tym rozmawiać?

Spółki FinTech coraz bardziej zyskują na popularności i zaczynają wpływać na tradycyjny sektor finansowy. Dlatego zrozumienie i redukcja ryzyk związanych z tą rozwijającą się branżą jest kluczowe – nie tylko w celu ochrony firm i ich klientów, ale także dla zapewnienia stabilności w szerszym sektorze finansowym.

Ponadto, wgląd w te ryzyka może pomóc spółkom FinTech lepiej przygotować się na ewentualne zakłócenia, zapobiec niepożądanym incydentom, zwiększyć elastyczność systemu oraz zachować zaufanie konsumentów do swoich usług. Zaufanie i pewność są kluczowymi elementami w przyjęciu i integracji usług FinTech w nasze codzienne życie.

Ponadto, zrozumienie tych ryzyk może także pomóc władzom regulacyjnym stworzyć elastyczne i solidne standardy nadzorcze. Ustawodawcy mogą lepiej opracować regulacje, które równoważą promowanie innowacji z ochroną integralności finansowej i ochroną konsumenta.

Ryzyko Cybernetyczne

Ryzyko cybernetyczne (cyberbezpieczeństwa) znajduje się na szczycie listy obaw w branży FinTech. Ta sama technologia, która umożliwia rozwój FinTech, otwiera drzwi na zagrożenia cybernetyczne. Ryzyka te obejmują haking, naruszenia danych, kradzieże tożsamości oraz działania oszukańcze. Ujawnienie danych osobowych i finansowych klientów zagraża nie tylko zaufaniu klienta, ale również przynosi poważne kary ze strony władz.

Ochrona informacji klienta i transakcji finansowych pozostaje zatem kluczowym elementem w ograniczaniu ryzyka cybernetycznego. Firmy inwestują znaczne kwoty w infrastrukturę zabezpieczeń, regularnie aktualizują protokoły bezpieczeństwa oraz ciągle szkolą swoją kadrę w nowych zagrożeniach i środkach zaradczych.

Kwestia cyberbezpieczeństwa nie jest jednorazowym, statycznym ryzykiem, ale dynamicznym, ciągle ewoluującym wyzwaniem. Wymaga ciągłej czujności, monitorowania i aktualizacji strategii w celu radzenia sobie z nowymi zagrożeniami, podobnie jak w grze w kotka i myszkę, gdzie cel ciągle się porusza.

Ponadto, współpraca i łączenie zasobów z innymi uczestnikami branży, tworzenie standardów i wymiana informacji o zagrożeniach również pomaga w radzeniu sobie z ryzykiem cybernetycznym. Świadomość i edukacja dla konsumentów odgrywają także ważną rolę w ograniczaniu tego ryzyka.

Ryzyko Regulacyjne i Zgodności

Ryzyko regulacyjne i zgodności w sektorze FinTech stanowi istotne zagrożenie. Wraz z szybkim wzrostem usług finansowych cyfrowych na skalę międzynarodową, instytucje regulacyjne borykają się z wyzwaniem skutecznego regulowania tych podmiotów. Spółki FinTech nie tak wcale rzadko znajdują się w szarej strefie, bez dokładnych przepisów regulujących ich działalność.

Ponadto, te firmy muszą radzić sobie z różnymi, często sprzecznymi jurysdykcjami, regulacjami, standardami i prawami, ze względu na transgraniczny charakter swojej działalności. Niezgodność z tymi przepisami, czy to celowe czy też zaniedbane, mogłoby prowadzić do poważnych kar i utraty licencji działalności.

To niepewność często utrudnia rozwój sektora FinTech. Aby temu zaradzić, konieczna jest współpraca między władzami regulacyjnymi a uczestnikami rynku. Ustanowienie jasnych, spójnych i sprawiedliwych ram regulacyjnych, które promują rozwój, jednocześnie dbając o ochronę konsumenta, jest kluczowe.

Technologia Regulacyjna (RegTech) również zdobywa coraz większą popularność. Jej celem jest zwiększenie efektywności w zakresie zgodności i obniżenie kosztów poprzez wykorzystanie technologii, danych i zaawansowanych narzędzi analitycznych. Elastyczna i antycypacyjna zgodność stają się nowym standardem w regulacjach i zgodności.

Ryzyko Operacyjne

Ryzyko operacyjne jest związane ze stratą wynikającą z niewystarczających lub zepsutych procesów, systemów, ludzi oraz zdarzeń zewnętrznych. Obejmuje to wszystko, począwszy od wewnętrznych awarii procesów, błędów użytkowników, przestojów systemów, zakłóceń usług, awarii łańcucha dostaw, aż po inne nieoczekiwane zdarzenia.

Choć firma FinTech mogłaby być technologicznie solidna, ryzyko operacyjne może znacząco zakłócić jej działania. Złożony, szybki i technologicznie rozwijający się charakter biznesów FinTech oznacza, że są one bardziej podatne na takie ryzyka w porównaniu z tradycyjnymi instytucjami finansowymi. Ze względu na niematerialny i cyfrowy charakter ich usług, jakiekolwiek przerwy mogą oznaczać znaczące straty finansowe i reputacyjne.

Radzenie sobie z ryzykiem operacyjnym wymaga kompleksowych procesów zarządzania ryzykiem, które oceniają, monitorują i zarządzają ryzykiem operacyjnym. Obejmuje to tworzenie solidnych procesów wewnętrznych, ciągłe szkolenie personelu, właściwą segregację zadań, regularne aktualizacje systemów, protokoły awaryjne oraz skuteczne kanały komunikacyjne.

Symulowanie potencjalnych scenariuszy awarii operacyjnych i regularne testowanie środków zaradczych może pomóc w stworzeniu sprawnie działającej operacji.

Podsumowanie

Świadomość i zrozumienie ryzyk związanych z FinTech są kluczowe nie tylko dla branży, ale także dla konsumentów i regulatorów. Adresowanie tych ryzyk zachęciłoby do dalszego rozwoju tego innowacyjnego i dynamicznego sektora.

Ostatecznie, sukcesywna nawigacja po ryzyku cybernetycznym (cyberbezpieczeństwa), regulacyjnym i zgodności oraz operacyjnym przyczynia się do zrównoważenia i odporności ekosystemu FinTech. Jest to delikatna równowaga, która jednocześnie daje zaufanie klienta i zapewnia ciągłą innowację.

Szukasz zaufanego partnera do pracy w swoim projekcie FinTech? My w agencji FinTech z3x chętnie porozmawiamy z Tobą.

Jeśli wolisz przeczytać ten artykuł w języku angielskim, znajdziesz go tutaj: 3 Main Risks in every FinTech

Podziel się artykułem