Czy FinTechy naprawdę nienawidzą regulacji?

Technologia finansowa, czyli FinTech, stała się potęgą w branży finansowej, rewolucjonizując sposób zarządzania i dostępu do naszych finansów. Od aplikacji do mobilnego bankowania po rozwiązania oparte na technologii blockchain, firmom FinTech udało się szybko zakłócić tradycyjne usługi finansowe. Jednak relacja między FinTech a regulacją jest przedmiotem debaty. Niektórzy twierdzą, że FinTechy dobrze się rozwijają w próżni regulacyjnej, podczas gdy inni uważają, że odpowiednia regulacja jest niezbędna dla wzrostu i trwałości tej branży. Niniejszy artykuł zagłębia się w złożone relacje między FinTech a regulacją, analizując motywacje, wyzwania i skutki dla obu stron.

Czym jest DORA i jak wpływa na Twoją firmę?

Ustawa o cyfrowej odporności operacyjnej (Digital Operational Resilience Act – DORA) stanowi ważną inicjatywę regulacyjną Komisji Europejskiej (UE), mającą na celu usprawnienie środków bezpieczeństwa cybernetycznego w sektorze usług finansowych w UE. Z datą wejścia w życie umówioną na styczeń 2025 roku, DORA nakłada kluczowe kroki mające na celu wzmocnienie odporności kluczowych uczestników systemu finansowego na eskalujące zagrożenia ataków cybernetycznych i inne ryzyka.