Czym jest chmura obliczeniowa?

Chmura obliczeniowa odnosi się do dostarczania usług informatycznych—w tym serwerów, pamięci masowej, baz danych, sieci, oprogramowania i więcej—za pośrednictwem internetu (chmury). Pozwala to osobom i organizacjom na dostęp do zasobów i aplikacji zdalnie bez potrzeby zarządzania fizyczną infrastrukturą.

Zalety

 • Skalowalność – Dzięki chmurze obliczeniowej łatwo jest skalować, co pozwala użytkownikom zwiększać lub zmniejszać zasoby w zależności od zapotrzebowania.
 • Efektywność kosztowa – Użytkownicy płacą tylko za zasoby, których używają, eliminując konieczność dużych początkowych inwestycji w sprzęt.
 • Elastyczność – Usługi chmurowe oferują elastyczność pod kątem niezależności od lokalizacji i kompatybilności urządzeń.

Wady

 • Zmartwienia związane z bezpieczeństwem – Przechowywanie danych w chmurze budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności, ponieważ może być podatne na zagrożenia cybernetyczne.
 • Zależność od Internetu – poleganie na połączeniu internetowym może stwarzać wyzwania, ponieważ przestoje lub wolne połączenie mogą wpływać na dostęp do zasobów chmurowych.
 • Szybkość transferu danych – szybkość przesyłania danych może zależeć od dostawcy i wpływać na wydajność aplikacji przetwarzających duże ilości danych.

Przykłady chmury obliczeniowej

Chmura obliczeniowa obejmuje szeroki zakres usług i aplikacji, które są hostowane i dostępne poprzez internet. Oto kilka przykładów z różnych kategorii:

 1. Infrastruktura jako usługa (IaaS):
 • Amazon Web Services (AWS): Dostarcza wirtualne serwery, przechowywanie i możliwości sieciowe na zasadzie płatności za zużycie.
 • Microsoft Azure: Oferuje usługi podobne do AWS, w tym wirtualne maszyny, przechowywanie i zasoby sieciowe.
 • Google Cloud Platform (GCP): Zapewnia skalowalne zasoby do obliczeń, przechowywania i rozwiązań big data.

2. Platforma jako usługa (PaaS):

 • Heroku: Platforma, która pozwala deweloperom na budowanie, wdrażanie i skalowanie aplikacji łatwo, bez martwienia się o zarządzanie infrastrukturą.
 • Google App Engine: Pozwala deweloperom na tworzenie i wdrażanie aplikacji na infrastrukturze Google’a, abstrahując od szczegółów infrastruktury.

3. Oprogramowanie jako usługa (SaaS):

 • Salesforce: Dostarcza oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 • Microsoft Office 365: Oferuje narzędzia do zwiększania produktywności, takie jak Word, Excel i Outlook, dostępne online.

4. Bazy danych jako usługa (DBaaS):

 • Amazon RDS (Relational Database Service): Dostarcza zarządzane bazy danych relacyjne, takie jak MySQL, PostgreSQL i SQL Server.
 • Google Cloud SQL: Oferuje w pełni zarządzaną usługę bazy danych relacyjnej dla MySQL, PostgreSQL i SQL Server.

5. Funkcja jako usługa (FaaS):

 • AWS Lambda: Pozwala deweloperom na uruchamianie kodu w odpowiedzi na zdarzenia bez konieczności unsprzętowienia lub zarządzania serwerami.
 • Google Cloud Functions: Zapewnia bezserwerowe środowisko wykonawcze do tworzenia i łączenia usług chmurowych.

6. Przechowywanie jako usługa:

 • Amazon S3 (Simple Storage Service): Oferuje skalowalne przechowywanie obiektów dla kopii zapasowych danych, archiwizacji i analizy.
 • Google Cloud Storage: Dostarcza przechowywanie obiektów, które umożliwia przechowywanie i pobieranie danych z dowolnego miejsca w sieci.

7. Kontener jako usługa (CaaS):

Te przykłady reprezentują tylko część dostępnych usług chmurowych, ale ilustrują różnorodny zakres rozwiązań dostarczanych przez dostawców usług chmurowych.

Podsumowanie

Podsumowując, chmura obliczeniowa oferuje szeroki zakres korzyści, takich jak skalowalność, efektywność kosztowa i elastyczność. Jednak wiąże się to również z wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem, zależnością od internetu i prędkościami przesyłu danych. Poprzez skuteczne wykorzystanie usług chmury obliczeniowej, organizacje mogą usprawnić operacje, prowadzić innowacje i utrzymać konkurencyjność w dzisiejszym cyfrowym krajobrazie.

Skontaktuj się z nami w razie jakichkolwiek pytań!

Jeśli wolisz przeczytać ten artykuł w języku angielskim, znajdziesz go tutaj: What is Cloud Computing?

Podziel się artykułem