Czym jest Inżynieria Promptów?

Inżynieria Promptów to metodologia stosowana w branży technologii finansowych (FinTech), która skupia się na szybkim i efektywnym tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, spełniających potrzeby klientów w dobie cyfrowej

Może ona obejmować różne aspekty, w tym:

 • Jasność i Specyficzność: Tworzenie promptów, które jasno przekazują zadanie lub pytanie do systemu AI. Oznacza to używanie precyzyjnego języka i dostarczanie wystarczającego kontekstu, aby odpowiedzi modelu były trafne.
 • Zapobieganie Uprzedzeniom: Projektowanie promptów w sposób minimalizujący ryzyko powstania stronniczych lub nieodpowiednich odpowiedzi od modelu AI. Obejmuje to unikanie dwuznacznego lub sugerującego języka, który mógłby nieumyślnie wpłynąć na odpowiedzi modelu.
 • Dostrajanie i Optymalizacja: Iteracyjne udoskonalanie promptów na podstawie odpowiedzi modelu, aby poprawić jego wydajność z czasem. Może to polegać na eksperymentowaniu z różnymi sformułowaniami, formatami lub dodatkowym kontekstem, aby uzyskać lepsze wyniki.
 • Dostosowanie Zadań: Dostosowanie promptów do konkretnych zadań lub dziedzin, aby zwiększyć trafność i jakość odpowiedzi modelu. Może to obejmować użycie terminologii specyficznej dla danej dziedziny, przykładów lub ograniczeń, które ukierunkują działanie modelu.
 • Ocena i Walidacja: Ocena skuteczności promptów poprzez analizę jakości, trafności i spójności odpowiedzi modelu. Może to obejmować ręczną ocenę, automatyczne metryki lub opinie użytkowników, aby ocenić wydajność i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Zalety

 • Szybkie tworzenie produktów: Pozwala to firmom na szybkie dostarczanie rozwiązań na rynek, co zapewnia, że pozostają konkurencyjne na szybko zmieniającym się rynku FinTech.
 • Zadowolenie klienta: Poprzez szybkie reagowanie na potrzeby i opinie klientów, Inżynieria Natychmiastowa może zwiększyć zadowolenie i lojalność klienta.
 • Kosztowo efektywne: Efektywne wykorzystanie zasobów i usprawnienie procesów w Inżynierii Natychmiastowej może przynieść organizacjom oszczędności.

Wady

 • Ryzyko błędów: Szybkość, z jaką rozwijane są rozwiązania w Prompt Engineering, czasami może prowadzić do przeoczeń lub błędów, które mogą wpływać na jakość produktu.
 • Brak dogłębnego testowania: Ze względu na nacisk na szybką dostawę, czas na kompleksowe testowanie może być ograniczony, co może skutkować potencjalnymi problemami po wdrożeniu.
 • Zależność od szybkich zmian: Może to prowadzić do cyklu ciągłych aktualizacji i zmian, które mogą stanowić wyzwanie dla niektórych organizacji.

Przykłady inżynierii Prompt

Przykładem zastosowania inżynierii Prompt w praktyce jest rozwój aplikacji bankowej na telefony komórkowe, która oferuje użytkownikom transakcje w czasie rzeczywistym i spersonalizowane wskazówki finansowe. Zwinne podejście i szybkie cykle iteracji wykorzystane podczas jej tworzenia prezentują zasady inżynierii Prompt.

Podsumowanie

Podsumowując, Inżynieria Promptów jest cenną metodologią w sektorze FinTech, która przywiązuje wagę do szybkości, efektywności i zadowolenia klienta. Chociaż oferuje różne zalety, takie jak szybki rozwój produktu i ulepszony doświadczenie klienta, organizacje muszą być świadome potencjalnych wad, takich jak błędy i niewystarczające testowanie.

Jeśli wolisz przeczytać ten artykuł w języku angielskim, znajdziesz go tutaj: What is Prompt Engineering?

Podziel się artykułem