W tym artykule omówimy znaczenie zgodności z PCI, jej korzyści oraz podstawowe wymagania, których firmy muszą przestrzegać, aby chronić wrażliwe informacje finansowe.

Podstawowe informacje

 • Firmy, które przestrzegają i spełniają Standardy Bezpieczeństwa Danych Branży Płatniczej (PCI DSS), uważane są za zgodne z PCI.
 • Rada Standardów Bezpieczeństwa PCI (PCI Security Standards Council) odpowiada za rozwijanie PCI DSS.
 • PCI DSS ma 12 kluczowych wymogów, 78 podstawowych wymogów i 400 procedur testowych, aby zapewnić, że organizacje są zgodne z PCI.
 • Bycie zgodnym z PCI zmniejsza wycieki danych, chroni dane posiadaczy kart, unika grzywien i poprawia reputację marki.
 • Zgodność z PCI jest uważana za obowiązkową na podstawie precedensu sądowego.

Znaczenie Zgodności z PCI:

Zgodność z PCI to nie tylko zbiór regulacji; to wymaganie branżowe ustanowione w celu zmniejszenia ryzyka aktywności oszukańczych i naruszeń danych. PCI DSS zapewnia kompleksową strukturę, narzędzia i zasoby wsparcia, aby pomóc firmom w ustanowieniu i utrzymaniu bezpiecznego środowiska do przetwarzania danych kart płatniczych. Zgodność z tymi standardami jest kluczowa dla firm wszystkich rozmiarów, ponieważ nie tylko pomaga uniknąć kar za naruszenie umów i zaniedbania, ale także chroni przed potencjalnie druzgocącymi skutkami naruszeń danych.

Korzyści z zgodności z PCI:

 1. Ograniczenie Naruszeń Danych:
  Głównym celem zgodności z PCI jest zabezpieczenie danych posiadaczy kart i zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi. Naruszenia danych mogą mieć poważne konsekwencje, w tym utratę zaufania klientów, uszkodzenie reputacji, pozwów oraz kary rządowe. Zgodność z PCI znacząco zmniejsza ryzyko naruszeń danych, chroniąc zarówno przedsiębiorstwo, jak i jego klientów.
 2. Zwiększone Zaufanie i Lojalność Klientów:
  Klienci coraz bardziej martwią się o bezpieczeństwo swoich informacji finansowych. Zgodność z PCI zapewnia klientom, że ich wrażliwe dane są odpowiedzialnie przetwarzane, budując zaufanie i lojalność. Jedno naruszenie bezpieczeństwa może zacierać zaufanie klientów, dlatego zgodność z PCI jest kluczowym czynnikiem utrzymania pozytywnego wizerunku marki.
 3. Wkład w Globalne Bezpieczeństwo Danych Kart Płatniczych:
  Zgodność z PCI jest częścią ciągłych działań mających na celu wzmacnianie globalnego bezpieczeństwa danych kart płatniczych. Przestrzegając tych standardów, przedsiębiorstwa przyczyniają się do zbiorowej inicjatywy mającej na celu zapobieganie przyszłym naruszeniom bezpieczeństwa oraz ochronę konsumentów przed stratami finansowymi.

Standard Bezpieczeństwa Danych PCI dla Merchantów i Firm Płatniczych:

Osiągnięcie i utrzymywanie zgodności z PCI wiąże się z przestrzeganiem wytycznych PCI DSS. Główne wymagania obejmują:

 1. Ochrona Firewalla:
  Zainstaluj i utrzymuj bezpieczną konfigurację firewalla w celu ochrony danych posiadacza karty.
 2. Ochrona Hasła:
  Wdroż silne zasady dotyczące haseł i regularnie aktualizuj hasła do wszystkich urządzeń i oprogramowania przetwarzającego dane posiadacza karty.
 3. Szyfrowanie Danych:
  Szyfruj dane posiadacza karty za pomocą zatwierdzonych algorytmów i przeprowadzaj regularne skanowania, aby upewnić się, że nie istnieją nieszyfrowane dane.
 4. Szyfrowanie Przesyłanych Danych:
  Zabezpiecz dane posiadacza karty podczas transmisji przez publiczne sieci.
 5. Oprogramowanie Antywirusowe:
  Używaj i regularnie aktualizuj oprogramowanie antywirusowe dla wszystkich urządzeń współpracujących z podstawowymi numerami kont.
 6. Aktualizacje Oprogramowania:
  Utrzymuj wszystkie systemy, oprogramowanie i aplikacje na bieżąco, aby łatać luki w zabezpieczeniach.
 7. Ograniczenie Dostępu do Danych:
  Ogranicz dostęp do informacji posiadacza karty na zasadzie „potrzeba wiedzieć”.
 8. Unikalne ID do Dostępu:
  Przypisz unikalne identyfikatory użytkowników i hasła do upoważnionych użytkowników w celu zapewnienia odpowiedzialności i szybszej reakcji w przypadku naruszenia danych.
 9. Ograniczenie Fizycznego Dostępu:
  Przechowuj dane posiadacza karty w fizycznie bezpiecznych lokalizacjach o ograniczonym dostępie.
 10. Rejestry Dostępu:
  Utrzymuj szczegółowe rejestry dostępu do wszystkich działań związanych z danymi posiadacza karty i PAN.
 11. Testowanie Systemów Bezpieczeństwa:
  Regularnie testuj wszystkie systemy bezpieczeństwa, aby zidentyfikować słabe punkty i zapewnić ciągłą skuteczność.
 12. Dokumentacja Polityk:
  Dokumentuj wszystkie systemy, oprogramowanie i logi pracowników związane z wymaganiami PCI DSS.

Zgodność z PCI to nie tylko obciążenie regulacyjne, ale również istotna inwestycja w bezpieczeństwo i integralność danych posiadacza karty. Korzyści, w tym ochrona prawna, zaufanie klientów i wkład w globalne bezpieczeństwo danych, znacznie przewyższają wyzwania implementacji. Rygorystyczne przestrzeganie wytycznych PCI DSS pozwala przedsiębiorstwom nie tylko spełnić normy zgodności, ale także zbudować odporną obronę przed nieustannie obecnymi zagrożeniami oszustw i naruszeniami danych w erze cyfrowej.

Standard Bezpieczeństwa Danych Aplikacji Płatniczych dla Deweloperów

PA-DSS zmniejsza podatność aplikacji płatniczych, aby zapobiec kompromitacji pełnych danych z paska magnetycznego kart płatniczych. Dotyczy to komercyjnych aplikacji płatniczych, integratorów i dostawców usług. Handlowcy i dostawcy usług muszą korzystać z certyfikowanych aplikacji płatniczych i konsultować się z instytucją finansową nabywającą w zakresie wymagań zgodności i harmonogramów.
1. Nie przechowuj pełnych danych z paska magnetycznego, kodu walidacji karty lub wartości (CAV2, CID, CIV2, CW2) ani danych blokady PIN 8. Ułatwiaj bezpieczne wdrożenie sieci
2. Zapewnij funkcje bezpiecznego hasła 9. Nie przechowuj danych posiadacza karty na serwerze podłączonym do Internetu
3. Chron dane posiadacza karty przechowywane 10. Ułatwiaj bezpieczne zdalne aktualizacje oprogramowania
4. Loguj aktywność aplikacji 11. Ułatwiaj bezpieczny zdalny dostęp do aplikacji
5. Opracuj bezpieczne aplikacje 12. Szyfruj ruch wrażliwy w sieciach publicznych
6. Chron transmisje bezprzewodowe 13. Szyfruj wszystkie dostępy administracyjne niekonsolowe
7. Testuj aplikacje w celu rozwiązania podatności 14. Utrzymuj dokumentację instruktażową i programy szkoleniowe dla klientów, odsprzedawców i integratorów

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa urządzenia do wprowadzania PIN (PED) dla producentów

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa urządzenia do wprowadzania PIN – zweryfikowane przez laboratorium PED

 • Cechy urządzenia
  • Cechy bezpieczeństwa fizycznego (zapobiegające kradzieży urządzenia z jego lokalizacji)
  • Cechy bezpieczeństwa logicznego (zapewniające funkcjonalności, które sprawiają, że urządzenie działa prawidłowo)
 • Zarządzanie urządzeniem
  • Zarządzanie urządzeniem w trakcie produkcji
  • Zarządzanie urządzeniem pomiędzy producentem a początkowym załadowaniem klucza kryptograficznego
  • Uwzględnia w jaki sposób PED jest produkowany, kontrolowany, transportowany, przechowywany i używany przez cały okres jego eksploatacji (aby zapobiec nieautoryzowanym modyfikacjom jego cech fizycznych lub logicznych)

Potrzebujesz pomocy?

Podnieś swoje środki bezpieczeństwa dzięki naszym indywidualnym rozwiązaniom – pozwól nam poprowadzić Cię przez wdrożenie zasad zgodności z PCI Compliance, aby zabezpieczyć swoje operacje i chronić dane posiadaczy kart.

Wszystkie dokumenty dotyczące PCI znajdziesz tutaj.

Jeśli wolisz przeczytać ten artykuł w języku angielskim, znajdziesz go tutaj: What Is PCI Compliance?

Podziel się artykułem