W branży FinTech klarowna komunikacja jest niezbędna. Tworzenie dokumentacji, która upraszcza skomplikowane idee finansowe i techniczne, odgrywa kluczową rolę. Dzięki temu użytkownicy mogą zrozumieć, jak działa FinTech, przestrzegać zasad oraz cieszyć się lepszymi doświadczeniami. Zbadajmy, dlaczego pisanie techniczne ma znaczenie w FinTech i co czyni je tak ważnym.

Czym jest pisanie techniczne?

Pisanie techniczne to proces tłumaczenia skomplikowanych informacji na prosty i zrozumiały język. Chodzi o to, aby trudne tematy były łatwe do zrozumienia poprzez podanie jasnych instrukcji, wskazówek lub wyjaśnień.

Ten typ pisania jest wykonywany przez specjalistów, którzy tworzą i udostępniają informacje techniczne w kontekstach zawodowych. Ich głównym celem jest jak najbardziej zrozumiałe i skuteczne przekazanie tych informacji.

Wiele branż potrzebuje silnych umiejętności pisania technicznego, w tym finanse, informatyka, produkcja, energetyka, consulting, medycyna i inżynieria.

Jednak pisanie techniczne wykracza poza te obszary. W dzisiejszej epoce informacji dostarczanie jasnych instrukcji lub informacji do zamierzonej publiczności jest kluczowe. Specjaliści od pisania technicznego działają w różnych dziedzinach, takich jak rozwój oprogramowania, nauka, administracja rządowa, media, transport, telekomunikacja, opieka zdrowotna, bezpieczeństwo, publikacje i wiele innych.

Dokumenty techniczne

Pisanie techniczne stanowi największą część komunikacji technicznej. Pisarze techniczni współpracują z redaktorami, projektantami, programistami i analitykami, aby tworzyć różne rodzaje dokumentów technicznych, w tym:

Dlaczego pisanie techniczne jest ważne w FinTech?
 1. Instrukcje & Procedury: Szczegółowe kroki pomagające użytkownikom w wykonywaniu konkretnych zadań lub operacji.
 2. Instrukcje obsługi: Obszerne przewodniki dostarczające informacji o tym, jak korzystać, utrzymywać lub rozwiązywać problemy z produktami lub systemami.
 3. Dokumentacja API: Zawartość techniczna, która wyjaśnia, jak korzystać i integrować się z interfejsami programowania aplikacji (API).
 4. Opisy: Zwięzłe wyjaśnienia produktów, funkcji lub procesów.
 5. Studia przypadków: Głębokie analizy przykładów z życia wziętych, pokazujące, jak efektywnie wykorzystywano produkty lub usługi.
 6. White Papers: Autorytatywne raporty dostarczające szczegółowych informacji na temat złożonych kwestii, często używane do informowania i przekonywania.
 7. Specyfikacje: Szczegółowe opisy wymagań, projektu i funkcjonalności produktów, systemów lub komponentów.

Dlaczego pisanie techniczne jest ważne w FinTech?

Pisanie techniczne jest bardzo ważne w FinTech z kilku kluczowych powodów. Po pierwsze, pomaga wyjaśnić skomplikowane kwestie finansowe i techniczne w sposób łatwy do zrozumienia, co jest świetne dla użytkowników oraz dla przestrzegania zasad.

Jasne instrukcje i przewodniki również pomagają ludziom dowiedzieć się, co dany produkt robi i jak go używać, poprawiając ich doświadczenia. Co więcej, pomaga to zarządzać ryzykiem poprzez wyraźne przedstawienie wszystkich kroków i zasad. Ułatwia również pracę w zespole i stanowi użyteczny przewodnik w przypadku rozwiązywania problemów.

A w sumie, gwarantuje to, że każdy zaangażowany wie dokładnie, co dzieje się z produktem, co sprawia, że rzeczy funkcjonują płynnie i każdy jest na bieżąco.

Podstawowe zasady pisania tekstów technicznych w FinTech

Głównym celem pisania technicznego jest przekazanie instrukcji i wiadomości w sposób, który czytelnicy mogą zrozumieć i efektywnie zastosować. Oto kilka zasad, których należy przestrzegać pracując jako pisarz techniczny:

1. Zasada 10/100/1000

Zastosuj zasadę 10/100/1000: najważniejsze informacje na początku (dziesięć najważniejszych), potem wyjaśnienia (kolejne dziesięć dla każdego z pierwszych dziesięciu), a na końcu szczegółowe odniesienia do dodatkowych, pomocnych informacji (materiały wspomagające wyjaśniające koncepcje stojące za faktami).

2. Uważaj na swoją publiczność

Co więcej, bądź bardzo jasny co do swojego odbiorcy i wyobraź sobie czas, kiedy jeszcze nie znałeś materiału. Carl Sagan doradzał wyobrażenie sobie czasu, kiedy nie znało się bardzo dobrze omawianego materiału. Pomyśl, co było dla ciebie niezrozumiałe i co chciałbyś, aby ktoś wyjaśnił na początku. Następnie, określ, co stanowi sukces. Na przykład, nauka składni funkcji bez zrozumienia jej celu to porażka. Wyobraź sobie, co czytelnik musi wiedzieć, aby z powodzeniem wykonać zadanie.

3. Wykorzystaj ogólne zasady, przykłady, ilustracje

Korzystaj z ogólnych zasad, przykładów, ilustracji i zestawów problemów lub ćwiczeń. Nie zadowalaj się tylko jednym; wykorzystaj wszystkie. Przedstawiaj kroki pomocnicze obok podanych zasad i upewnij się, że zasady nie są podawane bez przykładów. Wykorzystaj wszystkie dostępne środki do skutecznej komunikacji, nie zostawiaj kamienia na kamieniu w poszukiwaniu idealnego wyjaśnienia dla czytelnika.

4. Pisanie w prostym stylu

Używaj krótkich, prostych zdań.

Stara się konstruować każde zdanie w stronie czynnej. Jeśli czasami masz problem z sformułowaniem zdania w stronie czynnej, jest to w porządku – ale unikaj nawyku pisania w stronie biernej.

 • Nieprawidłowe: Poziomy muszą być sprawdzone przed rozpoczęciem procesu.
 • Prawidłowe: Sprawdź poziomy przed rozpoczęciem procesu.

Pisz w czasie teraźniejszym, chyba że coś odnosi się do przyszłości.

 • Nieprawidłowe: Jeśli poziomy są zbyt niskie, proces nie rozpocznie się.
 • Prawidłowe: Niskie poziomy uniemożliwiają rozpoczęcie procesu.

Domyślnie korzystaj z trybu rozkazującego. Ogólnie rzecz biorąc, dopuszczalne jest użycie drugiej osoby, ale unikaj nadmiernego użycia „ty”.

 • Niepoprawne: Musisz włożyć swój klucz do nadajnika bezpieczeństwa, zanim przejedziesz swoim samochodem przez bramę.
 • Poprawne: Włóż klucz do nadajnika bezpieczeństwa przed przejazdem przez bramę.

Podążaj za przewodnikiem stylistycznym – zwykle jest to Chicago Manual of Style w USA.

5. Przeprowadź testy użyteczności

Użyj uczestników jako reprezentatywnej próbki użytkowników, aby przetestować dokumentację. Monitoruj i rób notatki, aby zidentyfikować obszary, w których dokumentacja działa dobrze i tam, gdzie wymaga poprawy. Jasno komunikuj uczestnikom, że to dokumentacja jest testowana, a nie sami uczestnicy. Bez względu na ekspertyzę jako komunikatora technicznego, testy użyteczności są niezbędne dla zapewnienia skutecznej dokumentacji.

6. Poprawiaj dokumentację, dopóki nie działa zgodnie z zamierzeniem

Dokumentacja techniczna może wydawać się zadowalająca i otrzymać zgodę od menedżerów, którzy nie są końcowymi użytkownikami, a mimo to nie spełniać swojego zamierzonego celu. Podkreśla to wagę posiadania działów szkoleniowych lub serwisu klienta/technicznego, które mogą rozwiązać problemy, które można było uniknąć dzięki dokładnej dokumentacji.

Pisanie techniczne w FinTech

W miarę jak FinTech nieustannie zmienia finanse, dobre pisanie techniczne staje się jeszcze ważniejsze. Chodzi o to, aby ludzie rozumieli, co się dzieje i mogli łatwo korzystać z usług FinTech. Przestrzegając podstawowych zasad i zachowując elastyczność, pisarze techniczni pomagają FinTech rosnąć i odnosić sukcesy. Jeśli potrzebujesz pomocy przy pisaniu technicznym, skontaktuj się z nami.

 

 

Jeśli wolisz przeczytać ten artykuł w języku angielskim, znajdziesz go tutaj: Why Technical Writing Is Important in FinTech?

Podziel się artykułem