W labiryncie świata FinTech odkrycie opłacalnej niszy dla swojego biznesu usługowego nie musi polegać na przeglądaniu całego rynku i wszystkich potencjalnych możliwości. Jest dużo prostszy sposób, którym można się w tym miejscu posłużyć. W moim poście na LinkedIn podzieliłem się z grubsza tym podejściem, a tutaj pozwolę sobie zagłębić się mocniej w ten konkretny framework.

Sztuka Śledzenia Ekspertów

Na początek warto zacząć od śledzenia ekspertów z branży. Ci ludzie, często doświadczeni profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem, dostarczają bezcennych spostrzeżeń na temat dynamiki branży poprzez swoje teksty, prelekcje i wpisy w mediach społecznościowych. Śledząc uważnie ich treści, można wyciągnąć nowe trendy, wyzwania i możliwości, które jeszcze nie trafiły do mainstreamu.

Weźmy na przykład Profesora Jana Byrskiego, dr hab. prof. UEK (partnera w Kancelarii TKP), znaczącą postać w świecie FinTech. Przeglądając jego niedawne wpisy, można zauważyć powracającą tematykę Digital Operational Resilience Act (DORA), nadchodzącego rozporządzenia UE mającego zmienić ramy operacyjne dla instytucji finansowych. Ten powtarzający się nacisk sygnalizuje znaczenie DORY, sugerując ją jako potencjalną niszę dla firm usługowych.

Powtarzające się sygnały

Nacisk na powtarzające się tematy przez ekspertów jak Profesor Byrski jest wskazówką dla tych, którzy szukają swojej specjalizacji. Gdy temat pojawia się wielokrotnie, jest to często oznaka jego fundamentalnego, a nie przemijającego charakteru. W kontekście FinTech, może to oznaczać zmiany regulacyjne, postęp technologiczny czy ewoluujące wymagania rynku mogące mieć trwały wpływ.

DORA, na przykład, nie jest tylko kolejnym wymogiem regulacyjnym; to kompleksowa struktura mająca na celu zwiększenie cyfrowej odporności sektora finansowego w całej UE. Jej szeroki zakres, obejmujący wszystko od cyberbezpieczeństwa po zarządzanie ryzykiem związanym z podwykonawcami, otwiera mnóstwo możliwości usługowych dla tych, którzy są zdolni wesprzeć instytucje w nawigowaniu przez te złożoności.

Identyfikacja możliwości usługowych

Następnym krokiem w tym procesie jest przekładanie tych spostrzeżeń na konkretne pomysły biznesowe. Wykorzystując nacisk Profesora Byrskiego na DORĘ, kilka koncepcji usługowych wyłania się w dość oczywisty sposób. Obejmują one chociażby rozwiązania RegTech do zarządzania dokumentami i procesami związanymi z DORĄ, specjalistyczne oprogramowanie i usługi mające na celu usprawnienie outsourcingu, raportowania incydentów i analizy kosztów incydentów krytycznych.

Każda z tych koncepcji usługowych adresuje konkretne aspekty zgodności z DORĄ, dostarczając konkretne pomysły na rozwiązania dla instytucji finansowych borykających się z wymaganiami regulacji. Na przykład platforma RegTech automatyzująca tworzenie, zarządzanie i składanie dokumentów związanych z zgodnością może istotnie ułatwić instytucjom bankowym i firmom usług finansowych obciążenie regulacyjne.

Budowanie rozwiązań w oparciu o regulacje, które pojawią się za chwilę

W odróżnieniu od spekulatywnych przedsięwzięć, gdzie akceptacja rynku jest niepewna, wymagania regulacyjne wiążą się z tym, że na pewno pojawią się firmy, których regulacja będzie dotyczyć. A co za tym – pojawia się na rynku faktyczna, realna potrzeba.

Co więcej, specyfika wymagań regulacyjnych często oznacza, że usługi dostosowane do tych potrzeb są mniej narażone na konkurencję ze strony ogólnych rozwiązań, co pozwala dostawcom niszowym ustalić się jako eksperci w swojej dziedzinie.

Poza DORĄ: szablon dla specjalizacji w niszy

Chociaż DORA stanowi przekonujące studium przypadku, podstawowa strategia wykorzystania wskazówek ekspertów i rozwoju regulacyjnego do identyfikacji nisz usługowych jest szeroko zastosowalna w całym krajobrazie FinTech. Czy to chodzi o technologię blockchain, systemy płatności czy prywatność danych, sektor finansowy obfituje w obszary gotowe do specjalizacji.

Kluczem jest utrzymanie wnikliwego spojrzenia na dyskurs prowadzony przez ekspertów branżowych i organy regulacyjne, szukając wzorców oznaczających więcej niż przemijające trendy. Poprzez dostosowanie oferty usług do tych rozwijających się potrzeb, przedsiębiorcy mogą wyodrębnić nisze, które nie tylko adresują natychmiastowe wymagania rynku, ale także umożliwiają pozycjonowanie ich na długoterminowy sukces w nieustannie ewoluującym ekosystemie FinTech.

Podsumowując, ścieżka do znalezienia niszy w sektorze FinTech – lub w jakimkolwiek innym sektorze – wymaga połączenia czujności, strategicznego myślenia i aktywnego podejścia do wykorzystania spostrzeżeń ekspertów. Koncentrując się na obszarach podkreślanych zmianami regulacyjnymi i akcentem ekspertów, firmy usługowe mogą zidentyfikować i skorzystać z możliwości obiecujących zarówno natychmiastowe znaczenie, jak i przyszły wzrost.

Jeśli wolisz przeczytać ten artykuł w języku angielskim, znajdziesz go tutaj: Unveiling Niche Opportunities in FinTech Through Expert Insights and Regulatory Shifts

Podziel się artykułem