Czym jest AML?

Ten tekst przedstawia przegląd przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) oraz jego zalety i wady. AML odnosi się do prawa i procedur mających na celu zapobieganie nielegalnemu transferowi pieniędzy i ukrywaniu środków. Zalety AML obejmują zapobieganie nielegalnym działaniom, ochronę instytucji, zwiększoną staranność w procesach, oraz globalną współpracę. Jednakże wdrażanie AML wiąże się również z zwiększonymi kosztami związanych z przestrzeganiem przepisów, potencjalnym naruszeniem prywatności, oraz złożonością. Przykłady środków AML obejmują raportowanie podejrzanej działalności, procedury Wiedząc, z kim ma się do czynienia (KYC) oraz monitorowanie transakcji.