Co to jest cyfrowa waluta (CBDC)?

Cyfrowa Waluta Centralnego Banku (CBDC) to cyfrowa forma waluty fiat kraju wydawana i regulowana przez bank centralny, oferująca korzyści takie jak poprawiona efektywność, inkluzywność finansowa, usprawniona polityka monetarna oraz redukcja fałszowania. Jednakże, wyzwania związane z prywatnością danych, złożonością operacyjną oraz stabilnością finansową muszą zostać rozwiązane podczas wdrażania. Projekty CBDC w krajach takich jak Chiny, Bahamy oraz Szwecja ilustrują trwające globalne zainteresowanie i eksperymentowanie w tej dziedzinie.