3 Wyzwania Regulacyjne Stojące Przed Globalnymi Firmami FinTech

Szybka ewolucja technologii doprowadziła do powstania branży FinTech, która napotyka przeszkody regulacyjne w miarę rozszerzania swojej działalności na całym świecie. Nawigacja przez różnorodne wymogi regulacyjne, w tym prawa dotyczące ochrony danych, dyrektywy AML oraz przepisy dotyczące płatności transgranicznych, jest zadaniem złożonym, ale stanowi również okazję dla firm FinTech do wyróżnienia się i odnoszenia sukcesów w tej przekształcającej się branży.