Czym jest DORA i jak wpływa na Twoją firmę?

Ustawa o cyfrowej odporności operacyjnej (Digital Operational Resilience Act – DORA) stanowi ważną inicjatywę regulacyjną Komisji Europejskiej (UE), mającą na celu usprawnienie środków bezpieczeństwa cybernetycznego w sektorze usług finansowych w UE. Z datą wejścia w życie umówioną na styczeń 2025 roku, DORA nakłada kluczowe kroki mające na celu wzmocnienie odporności kluczowych uczestników systemu finansowego na eskalujące zagrożenia ataków cybernetycznych i inne ryzyka.