Wpływ nowoczesnych technologii FinTech na proces tworzenia oprogramowania

W ostatnich latach branża technologii finansowych (fintech) przeszła głęboką transformację, rewolucjonizując dostarczanie i konsumpcję usług finansowych. Wpływ nowoczesnych technologii fintech wykracza poza sferę finansową i istotnie wpływa na proces tworzenia oprogramowania. Niniejszy artykuł przygląda się wieloaspektowym sposobom, w jakie innowacje fintech kształtują krajobraz rozwoju oprogramowania.