Czym jest model płatności oparty na subskrypcji?

Model płatności subskrypcyjnej to strategia cenowa, w której klienci płacą cykliczną opłatę, aby uzyskać dostęp do produktu lub usługi. Zapewnia on korzyści takie jak stały przepływ gotówki, lojalność klientów, skalowalność i wgląd w dane. Jednakże istnieją także wady, takie jak rotacja klientów, koszty początkowe i wzrost konkurencji. Przykłady firm skutecznie wdrażających ten model obejmują Netflix, Spotify, Adobe Creative Cloud i Amazon Prime.