Czym są płatności aktywowane głosem?

Płatności aktywowane głosem, znane również jako płatności głosowe lub handel głosowy, wykorzystują technologię rozpoznawania głosu, która umożliwia użytkownikom dokonywanie transakcji finansowych po prostu mówiąc. Ta technologia wykorzystuje moc sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego do zrozumienia i wykonania poleceń podanych za pomocą interfejsów głosowych, takich jak asystenci głosowi i inteligentne głośniki. Zalety obejmują efektywność, zwiększone bezpieczeństwo, dostępność i bezproblemową integrację, podczas gdy potencjalne wady obejmują błędną interpretację, obawy dotyczące bezpieczeństwa i ograniczony kontekst transakcyjny. Duże firmy, takie jak Amazon, Google i Apple, wprowadziły rozwiązania płatności aktywowanych głosem.